Rehabilitering

massage-212589_640

I motsetning til habilitering, som betyr opptrening av funksjoner man aldri har hatt, betyr rehabilitering å trene opp funksjoner man tidligere hadde. Det kan være mange årsaker til at et menneske mister en funksjon eller får nedsatt funksjon. En slik funksjonshemning gir, uansett grad, ofte nedsatt livskvalitet hos pasienten selv – og i mange tilfeller også hos de pårørende. Familie og venner kan ofte bli innlemmet i pasientens rehabiliteringsprosess for bedre å kunne takle den nye hverdagen og å forstå pasientens behov. De kan ofte få tilbud om gruppesamtaler med andre pårørende, der det utveksles erfaringer, eller et kursopplegg sammen med pasienten der man får undervisning og informasjon.

Sykdommer og ulykker kan føre til at man mister eller får nedsatt enkelte funksjoner, og rehabilitering med et egnet team av terapeuter blir nødvendig for å trene opp disse funksjonene igjen. Rehabiliteringen består av en tverrfaglig koordinert prosess med et tidsbegrenset program, hvis eneste formål er å bygge opp igjen funksjoner som pasienten tidligere hadde. Varigheten av prosessen avhenger av omfanget av skaden og funksjonsevnen. Før rehabilitering kan starte, må pasienten ha fått en medisinsk utredning og behandling for sykdommen eller skaden. Deretter vil man kunne starte med et individuelt opplegg for rehabilitering.

Nedsatt funksjon går utover motorikk, kroppsbeherskelse og funksjoner i dagligliv og i jobbsammenheng. Enkle hverdagssysler kan bli umulige, som å vaske opp, smøre en brødskive, helle opp et glass med vann eller snakke i telefonen. Alle disse funksjonene må trenes opp på nytt. Noen ganger blir pasienten fullstendig restituert, mens i andre tilfeller vil pasienten ha varig nedsatte funksjoner. Dersom pasienten ikke blir fullstendig før eller frisk etter rehabilitering, legges det til rette for bruk av hjelpemidler og tilpasning av omgivelsene i hjemmet og eventuelt på arbeidsplassen. Målet er å få til optimal funksjon både fysisk og psykisk, slik at pasienten kan fungere så godt som mulig i hverdagen og i sosialsamfunnet.

En vellykket rehabiliteringsprosess er avhengig av et godt tverrfaglig team-arbeide, samt pasientens egen innsatsvilje. Det er viktig at pasienten blir oppmuntret og får inngående informasjon gjennom hele prosessen. Det er normalt at pasienten møter motbakke og mister motivasjonen i løpet av rehabiliteringen. Pasienten kan komme til punkter i rehabiliteringsprosessen hvor han ikke ser noen forbedring, eller han føler seg sliten. Det er fort gjort å bli oppgitt i en slik situasjon. Her spiller både helsepersonell, familie og omgangskrets en viktig rolle. Det er viktig at alle parter bidrar med oppmuntring og motivasjon til å fortsette.

I rehabiliteringen tas det også hensyn til det psykiske hos pasienten. Opplæring, informasjon og mestring er viktig i en helhetlig rehabiliteringsprosess. At pasienten får all nødvendig informasjon og positiv påvirkning fra de profesjonelle terapeutene er essensielt for et godt resultat. Pasienten må være mottakelig for veiledning og selv være positivt innstilt til hele prosessen. Pasienten må ha et ønske om å bli frisk.

Det finnes mange rehabiliteringssentra i Norge, og tilbudene er inndelt i forskjellige diagnosegrupper som for eksempel hjerteinfarkt, amputasjoner, sanseforstyrrelser og sammensatte lidelser. Det finnes et titalls slike diagnosegrupper.

Privacy Policy