Mennesket og hunden

13813414623_2024a9da50Det heter seg at hunden er menneskets beste venn, og dette utsagnet er det nok mye sannhet i. Hunden gir mennesket uforpliktende kjærlighet og viser en oppriktig glede over samværet med mennesker. I og med at hunder vokser opp blant mennesker, de fleste fra de er valper, tilegner hunden seg kommunikasjonsferdigheter basert på erfaring med samhandling med mennesker. De lærer seg å forstå enkelte ord og gestikulasjoner som for eksempel et nikk eller en pekende finger. Kommunikasjon mellom hund og menneske foregår også via blikkvekslinger. Hunden bruker øynene til å gjøre menneskene oppmerksomme på noe. Slik viser de også følelser og ydmykhet.

I motsetning til ulven, som er hundens stamfar, har dagens hunder en genetisk tilpasning til mennesker både på det fysiske og psykiske planet. For en hund i dag er god kommunikasjon med mennesker å unngå konflikt, de er ydmyke og medgjørlige. Mennesket er den dominerende part og opplever hundens medgjørlighet som god samarbeidsevne og lydighet.

Hunden har en mye bedre utviklet hørsel enn mennesket, og skiller ut lyder som for eksempel eierens bil, eierens fotsteg etc. Den memoriserer disse lydene slik at den er oppmerksom på at eieren kommer hjem lenge før noen andre i huset blir oppmerksomme på det. Å heve stemmen til en hund er dårlig kommunikasjon. Den hører mye bedre enn hva vi tror, men i likhet med mennesker så hører den det den vil høre. Du kan oppleve at hunden er uinteressert i hva du har å si, og den overser deg fullstendig inntil du lokker den med en velduftende godbit. Menneskene kaller dette populært for “selektiv hørsel”. Slik er det altså med hundene også.

Sammenligner du hundens og menneskets luktesans, blir mennesket totalt underlegent. Hundens luktesans er nemlig 4 millioner ganger bedre enn menneskets til tross for at lukteorganene er bygget opp noenlunde likt. Luktesansen ligger i nesehulen hos begge, men dette området er 30 ganger større enn hos mennesket. Området er fullt av celler som registrerer duftene. Mennesket har 5 millioner slike celler, mens hunden har 150-200 millioner slike celler. For hunden er luktesansen like viktig som synet hos mennesker, da reaksjoner hos hunden utløses på grunnlag av dufter akkurat slik som synsinntrykk skaper reaksjoner hos mennesket. Hunden husker og skiller ut dufter slik som den skiller ut lyder. Derfor er den i stand til å lukte sin eier, andre hunder eller sine egne valper, på lang vei.

Hvorfor nevne hørsel og luktesans? Jo, fordi alle sanser, både hos hunder og mennesker, spiller en viktig rolle i kommunikasjonen mellom de to. Ofte blir ord overflødig. Et blikk, en mine eller en pekefinger kan være god nok kommunikasjon. Den assosierer blikket eller minen med en kjent hendelse. Det gjelder dufter og lyder også. I det du rasler med tørrforposen, eller heller hundemat i hundeskålen gjenkjenner hunden både lyd og duft og assosierer dette med hendelsen “å spise”. Du slipper å si fra at “nå er maten servert”. Det har hunden for lengt fått med seg.

Privacy Policy