Lær barna å svømme

Det har blitt en økende trend å la barna bli vant med vann allerede når de er babyer. Det tilbys babysvømming ved flere av de offentlige badene. Vann er et naturlig element for barn, og babysvømming blir en videreføring av livet i mors mage. Man mener at babysvømming trener motorikken og stimulerer sansene, noe barnet vil ha glede av resten av livet. Å plaske i vannet, hoppe og dykke er alle gode koordinasjonsøvelser for babyen. Det gjelder å leke seg til ferdigheter i vann.babysvømming
Barnet bør så tidlig som mulig lære respekt for vannet og adferd på stranden eller ved bassenget. Svømmeforbundet i Norge anbefaler å begynne med svømmeopplæring allerede fra barnet er 4-5 år gammelt. Norges Svømmeforbund har egen svømmeskole der de bruker egen metodikk i svømmeopplæringen som omhandler tilvenning, dykking, flyting, gliding og fremdrift. Metodikken tas i bruk også ved andre svømmeskoler. Her får barnet bli vant til å være i vann, bevege seg rundt, sprute og vaske ansiktet i vann. På den måten bygges opp en trygghet i forhold til det våte element som er grunnleggende for videre opplæring i svømming og dykking. Når barna så skal lære seg å svømme, så er det enklere for barna å lære crawl enn å lære tradisjonell brystsvømming. Crawl er nemlig den enkleste svømmestilen å lære og som gir best fremdrift hos barna. Brystsvømming regnes som gammeldags og vanskelig for barnet å lære.

2600793709_05feb73919
Mange skoler tilbyr svømmeundervisning som en del av undervisningen, men like mange velger bort denne delen av undervisningen. Undersøkelser utført av svømmeforbundet viser at halvparten av norske tiåringer ikke kan svømme, mens læreplanen sier at skolebarna skal være svømmedyktige ved utgangen av fjerde klasse. Svømming regnes som et samfunnsansvar fordi det inngår i den generelle læreplanen. Mange foreldre velger å melde barna på svømmeskoler fordi deres egne ferdigheter eller tid ikke strekker til.
Når man lærer barna å svømme og være i vann er det viktig at foreldrene er fortrolig med det våte element. Finnes det frykt hos foreldrene vil dette smitte over på barnet. Har en av foreldrene vannskrekk, bør denne forelderen kun være tilskuer til tilvenningen i vannet. Husk alltid at bading skal forbindes med glede. Vær oppmerksom på barnets reaksjon og adferd. Barnet reagerer som regel med latter og smil når de befinner seg i vann. Forsvinner smilet etter hvert er dette et tegn på utmattelse, og barnet bør tas ut av vannet og få den hvile det trenger.
Armringer og flytevester gir barnet en falsk trygghet. Det er viktig at barnet lærer å svømme uten kunstige flyteevner. Dette er nok noe i strid med hva mange foreldre tenker, men barnet finner fort oppdriften selv. Det er selvfølgelig viktig å følge med barnet og hjelpe det til å finne denne balansen ved å holde dem under nakken når de flyter på ryggen. Ryggflyting er den beste måten å finne oppdriften på. La barnet bestemme hvor lenge det vil flyte, og slipp for all del ikke taket. Da vil barnet miste tilliten til deg og svømmeopplæringen blir forbudet med mistillit.

Privacy Policy