Hva er akupunktur?

akupunkturAkupunktur er en form for behandling som brukes ved mange ulike typer lidelser, og denne behandlingstypen har eksistert i over 2000 år. Akupunktur er en såkalt alternativ behandlingsform, det vil si at den ses på som et alternativ til tradisjonell norsk (vestlig) medisin. Akupunktur er en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen. Ordet kommer fra latin: Acus betyr ‘nål’ og punctura betyr ‘stikking’ av pungere som betyr ‘stikke’, og akupunktur er altså det å behandle sykdom og lindre symptomer ved å føre nåler inn i kroppen. Behandlingen utføres ved at tynne nåler føres inn i huden og i underliggende vev. Tankegangen bak akupunktur bygger på ideen om det som kalles Qi. Qi kan enkelt forklares som kroppsenergien, og denne energien flyter gjennom kroppen gjennom det som kalles meridianer. I følge kinesisk tradisjon er sykdom en ubalanse i denne energien. Du kan lese mer om akupunkturens historie på nett, blant annet hos alternativ.no.

Hva brukes akupunktur til?

I vesten ble man på nytt interessert i akupunktur på begynnelsen av 1900-tallet. Men, det var først på 70-tallet at en fornyet nysgjerrighet på alternative behandlingformer gjorde at akupunktur begynte å få større anerkjennelse og utbredelse. I akupunktur skilles det mellom to hovedformer, der den ene formen kalles tradisjonell eller kinesisk akupunktur (denne formen er mest brukt i Norge) og den andre kalles medisinsk akupunktur. I den sistnevnte inngår for eksempel triggerpunktsbehandling. Akupunktur brukes oftest mot lidelser i muskelskjelettsystemet og da ved at nåler stikkes i det som kalles triggerpunkter. Les om fysikalsk medisin for enda flere detaljer. Behandlingsformen brukes også ved en mengde andre lidelser, som smertelindring ved ulike tilstander, mot kvalme, angst, allergi, søvnproblemer med mer. I Norge har akupunktur blitt en populær form for smertelindring for fødende kvinner.

Hva kan du forvente hos en akupunktør?

Første gangen du besøker en akupuntør vil behandlingen ta noe lenger tid. Dette fordi akupunktøren vil foreta et omfattende intervju for å stille diagnose og fastslå hvilken behandling som er riktig for deg. Kanskje bør du tenke litt gjennom svarene dine på forhånd, behandleren vil spørre deg blant annet om dine symptomer og hvor lenge du har hatt dem. Målet er selvsagt å finne den optimale behandlingen tilpasset dine individuelle behov. I behandlingen benyttes tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i huden. Hvor disse plasseres er selvsagt avhengig av hva som skal behandles. Det er 400 mulige punkter som sitter på fjorten energibaner. Vanligvis får pasienten 1-15 nåler ført inn i kroppen. Disse blir sittende vanligvis rundt 20-40 minutter. Nålene bearbeides ofte manuelt, slik at pasienten kjenner en strålende følelse fra nålen. Du lurer nok på om dette er smertefull behandling. Noen synes kanskje det, men akupunktur regnes oftest ikke som spesielt vondt. Noe ubehag kan det hende du vil kjenne på. Etter at nålene er satt, skal du slappe av og vente. I ventetiden kan du lese en bok, eller kanskje finne deg et bra casino, et casino du kan stole på finner du på informasjonssider på nett. Da er du sikret morsom underholdning mens du venter. Akupunktur er ansett som en svært trygg behandlingform, og det forekommer sjelden bivirkninger. Det er rapportert tilfeller av blødninger og infeksjoner i huden. Dersom akupunktøren bruker sterile nåler, trenger du ikke å engste deg for bivirkninger.

Har akupunktur effekt?

Akupunktur er kanskje den alternative behandlingsformen som har oppnådd størst anerkjennelse innenfor det tradisjonelle, medisinske miljøet. Særlig har kanskje akupunkturens evne til smertestillende effekt fått bifall innenfor vestlig medisin. Effekten av akupunktur har vist seg vanskelig å dokumentere. Du vil finne studier som viser at behandlingformen har effekt, og studier som viser det motsatte. Akupunktur har fått påvist at det kan være av nytte for pasienter med for eksempel migrene og kroniske korsryggsmerter. Det er imidlertid usikkert om akupunktur kun gir så kalt placeboeffekt, det vil si at pasientens forventning om et heldig utfall av behandlingen gjør at pasienten tror at den hadde effekt. I dette blogginnlegget kan du lese mer om kritikken som rettes mot akupunktur.

Privacy Policy