Dyr som terapeuter

64098298_c66cd7a668Det er vitenskapelig bevist at kontakt med dyr har gode helsemessige egenskaper på mennesket. Mange undersøkelser bekrefter at samvær med kjæledyr har positiv effekt på psyken, at det reduserer stressnivået i kroppen og gir bedre humør.

Selv om bruken av dyr i behandlinger er relativt utbredt er det fortsatt lite som spesifikt dokumenterer hva det er med dyrene som gir den helsemessige effekten på mennesker. I Danmark foregår det studier som skal avdekke mekanismene som gir de positive effektene, slik at man kan optimalisere bruken av dyr i terapi.

At det knyttes sterke bånd mellom dyr og menneske er det ingen tvil om. Ved fysisk berøring av et dyr stimuleres kroppens produksjon av endorfiner og blodtrykket senkes. Det er videre bevist at følelsen av ansvar for dyret øker menneskets selvtillitt og selvbilde. En terapihund stimulerer mennesket både språklig, sosialt og psykologisk. Via hunden får ensomme mennesker kontakt med omverdenen, og mennesker med språkproblemer får motivasjon til å kommunisere med hunden og på den måten fremmes menneskenes sosiale egenskaper.

Det er spesielt hunder, hester og delfiner som brukes i dyreterapi. Dyret brukes som en del av en behandlingsprosess. Eksempler på dette er hunder som hjelper autistiske barn til forbedret kommunikasjon og håndtering av fysisk kontakt, eller hester som brukes til å bygge opp selvtillitten, empatien og innlevelsesevnen hos unge kriminelle. Undersøkelser viser at barn som har kontakt med dyr har større empatiske evner.

Delfiner ble brukt som terapi allerede på 70-tallet da den amerikanske antropologen Dr. Betsy Smith så hvilken positiv effekt delfiner hadde på sin tilbakestående bror. Noen år senere ble delfinterapien utviklet av Dr. Nathanson ved The Dolphin Human Therapy Centre i Florida i USA. Han studerte forholdet mellom delfinen og barn med Downs syndrom. Resultatene var oppsiktsvekkende, og flere sentre ble anlagt over hele verden.

Omgang med delfiner viser seg å vekke dype følelser og trigge utløsningen av undertrykkede følelser. Man mener at barn har spesielt nytte av delfinterapi da de får leke i et trivelig miljø, de blir motivert og mer mottakelige for terapeutens behandling. Det spekuleres også i om delfiner kan føle nedsatte funksjoner og psykiske traumer i barnets kropp og motivere barna til å bruke disse områdene.

Delfinens lyd skal også ha god effekt på mennesker, noe i likhet med lydterapi ved at rytme og lydvibrasjoner endrer bølgene i hjerneaktiviteten. Delfiner har en naturlig sonar med ultralydbølger som er så intens at den lager hull i den molekylære strukturen i slimhinner og bløtområder. Med EEG tester har eksperter bevist at disse lydene fører til at hjernefrekvensen hos mennesket går fra beta til alpha, samt at kommunikasjonen mellom venstre og høyre hjernehalvdel blir synkronisert. Synkroniseringen gjør at barna blir mer mottakelig for lære. Delfinterapi er dog ikke regnet som en kur i seg selv, men som en lindring av symptomer ved å styrke barnas selvhelingsprosess. De som kan ha best nytte av delfinterapi er barn med nevrologiske skader, autisme, Downs syndrom, ADHD, smerter, muskelsvinn og depresjon.

Privacy Policy